Thiết bị ép ( định hình )

Công ty nhôm Đông Á có 12 bộ dây chuyền ép mà toàn bộ áp dụng cắt nhiệt thanh dài ( ép tối đa là 4000 tấn ); Có thể sản xuất thanh nhôm đường kính từ 4 inch – 12 inch. Lò cấp nhiệt thanh đơn, công ty có thể điều khiển toàn bộ dây chuyền sản xuất bằng máy tính với tốc độ thiết ép đều và máy kéo nhanh, sản xuất ra vật vật liệu nhôm có chất lượng cao và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *